EPONA Kancelaria Biegłego Rewidenta Elżbieta Łojek

72-600 Świnoujście, Strzelecka 26

513 025... 144więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

 • Street View
 • Mapa

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Usługi księgowo - finansowe,
 • Usługi doradztwa podatkowego,
 • Usługi w zakresie prowadzenia kadr, płac i rozliczaniem pracodawcy z ZUS,
 • Mikro i makroanalizy,
 • Szkolenia, kursy, studium.


OUTSOURCING KSIĘGOWO -PODATKOWY

Oferta świadczenia usług outsourcingowych w zakresie prowadzenia księgowości, oraz ściśle związanego z nią bieżącego doradztwa podatkowego jest zawsze dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego z naszych Klientów.

Prowadzimy aktywną współpracę z Klientem polegającą na szybkiej informacji o stanie finansowym wynikającym z ksiąg rachunkowych, zagrożeniach płynności finansowej, czy standingu firmy, bieżącym wyniku finansowym i obciążeniach podatkowych związanych z nim. Standardowa obsługa w zakresie outsourcingu księgowego obejmuje bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw podatkowych, oraz ustawy o rachunkowości, sporządzanie zeznań podatkowych, oraz obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

Gwarantujemy Klientowi zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, oraz aspektami  księgowo – podatkowymi. Zakres prac jest szczegółowo ustalany z każdym Klientem oraz indywidualnie dopasowany do potrzeb i zakresu przejmowanego działu księgowości.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi syntetyczne, analityczne, dziennik);
 • prowadzenie  książki przychodów i rozchodów ;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT (rejestry VAT) oraz ich kontrola;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego (ewidencja środków trwałych, wyposażenia, plany amortyzacji, tabele amortyzacji);
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych, oraz obowiązkowych raportów statystycznych i innych sprawozdań ściśle związanych z danym rodzajem działalności;
 • pełna analiza i kontrola kosztów i przychodów wyłączanych z ksiąg rachunkowych dla potrzeb podatku dochodowego;
 • podstawowy zakres usług doradztwa podatkowego;
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego;
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy, zamknięcie ksiąg i otwarcie ksiąg na nowy rok obrotowy);

Proponujemy Państwu skorzystanie również z naszych dodatkowych usług świadczonych w ramach outsourcingu księgowości i aspektów z nią związanych.

Dodatkowe usługi księgowe na życzenie klienta:

 • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności (pomoc w rejestracji i założeniu nowego podmiotu gospodarczego);
 • sporządzanie wniosków kredytowych, prognoz finansowych związanych z kredytowymi wymaganiami banków;
 • wyprowadzanie ksiąg rachunkowych;
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzonych przez Klienta deklaracji podatkowych, oraz sporządzenie wytycznych  mających na celu ułatwienie Klientowi prawidłowe rozliczanie się z tytułu podatków, oraz prowadzenie prawidłowej ewidencji;
 • przygotowanie dokumentów do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej firm;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych związanych z obsługą kredytów bankowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych na życzenie klienta;
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont;
 • opracowanie planu obiegu dokumentów wewnątrz firmy, umożliwiającego efektywny przepływ informacji i dokumentów finansowych;
 • nadzorowanie lub sporządzanie archiwizacji dokumentów;
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu;

Bieżące doradztwo księgowe:
Stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta, oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych;

 • pomoc dla personelu działu księgowego na życzenie klienta;
 • przeprowadzanie regularnej weryfikacji  i doradztwa związanego z prowadzoną dokumentacją księgową;
 • przeprowadzanie regularnej weryfikacji i doradztwa związanego ze stosowanymi procedurami księgowymi;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego adekwatnego do potrzeb Klienta.
 • doraźna pomoc dla personelu działu księgowości;
 • pomoc w sporządzeniu dokumentów statutowych, umów, uchwał związanych zamknięciem roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, protokołów;
 • fuzje, połączenia, przejęcia;
 • sprawozdania skonsolidowane;

 Doradztwo finansowo-księgowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont (przygotowanie rozwiązań rachunkowo – księgowych i opis przyjętych zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania transakcji) indywidualnie dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
 • opracowanie planu obiegu dokumentów wewnątrz firmy, umożliwiającego efektywny przepływ informacji i dokumentów finansowych;
 • modernizacje wybranych procedur i  regulaminów mających na celu  zagwarantowanie prawidłowego  i sprawnego przebiegu procesów rejestracji operacji gospodarczych –  przykładowo: modernizacja regulaminu sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych;

Usługi w zakresie świadczonych usług doradczych związanych z obowiązującym systemem podatkowym. Oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług dotyczących doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych  i podatków pośrednich (VAT i akcyza). Nasza znajomość obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, oraz przepisów unijnych gwarantuje Państwu kompleksowe i profesjonalne doradztwo podatkowe.

Usługi doradztwa w zakresie standardowym, związanym z bieżącą obsługą podmiotów, które zleciły usługę outsourcingu księgowo- finansowego obejmują:

W zakresie podatków pośrednich:

 • ocenę skutków przeprowadzonych transakcji przez Klienta w świetle podatku VAT, akcyzy;
 • bieżące doradztwo i ocenę przeprowadzanych transakcji gospodarczych w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu przeprowadzanych transakcji mające na celu minimalizację ryzyka zakwestionowania rozliczeń podatkowych (VAT, akcyza) przez aparat skarbowy;
 • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy ;
 • ocenę zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi;
 • pomoc w ubieganiu się o zwrot zapłaconej akcyzy;

W zakresie podatków dochodowych:

 • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych;
 • weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez naszych klientów

Usługi doradztwa podatkowego na odrębne zlecenie klienta:

 • Usługi doradztwa w zakresie podatków pośrednich obejmują:
 • ocenę skutków przeprowadzonych transakcji przez Klienta w świetle podatku VAT, akcyzy;
 • bieżące doradztwo i ocenę przeprowadzanych transakcji gospodarczych w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu przeprowadzanych transakcji mające na celu minimalizację ryzyka zakwestionowania rozliczeń podatkowych (VAT, akcyza) przez aparat skarbowy;
 • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy ;
 • ocenę zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi
 • pomoc w wypełnianiu wniosków i uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, jako niezarejestrowany handlowiec, prowadzenie składu podatkowego;
 • pomoc w ubieganiu się o zwrot zapłaconej akcyzy;
 • zapytania o interpretację przepisów podatkowych w trybie artykułów ordynacji podatkowej;

 Usługi doradztwa w zakresie podatków dochodowych obejmują:

 • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym;
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych;
 • analiza umów pod kątem optymalizacji podatkowej;
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego wariantu użytkowania środków trwałych , oraz analizę rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji mającą na celu optymalizację obciążeń podatkowych klienta;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych;
 • weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez naszych klientów;

 

KADRY I PŁACE
Proponujemy Państwu usługę w zakresie naliczania płac oraz prowadzeniem kadr. W związku z tak częstymi  zmianami przepisów Prawa Pracy, przepisów dotyczących rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dajemy Państwu możliwość uwolnienia się od rozbudowywania działu kadr i płac, prawidłowego z aktualnymi przepisami naliczania wynagrodzeń, oraz związanych z nimi obciążeń podatkowych czy składkowych.

Zakres usług outsourcingu płac czy też kadr jest ściśle dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta.
Zapewnieniamy również pełną  poufność informacji o wynagrodzeniach, oraz polityce pracowniczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Usługi związane z outsourcingiem płac i kadr obejmują dwa działy:

I  Prowadzenie płac:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników stałych i zleceniobiorców;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń - zgodnie z przepisami powszechnymi oraz zakładowymi regulaminami wynagradzania;
 • sporządzanie wydruków informacyjnych dla pracowników (pasków);
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz ich elektroniczne przesyłanie;
 • comiesięczne sporządzanie i przekazywanie dla pracowników Klienta informacji o odprowadzonych składkach za pracownika;
 • sporządzanie rocznych informacji dla pracowników, wymaganych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, PFRON, dotyczących zatrudnienia;

II  Prowadzenie kadr:

 • utworzenie bazy danych pracowników i kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe);
 • sporządzanie deklaracji ZUS związanej z zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem, czy zmianą danych osób pracujących;
 • rozliczanie urlopów, i innych przerw w wykonywaniu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy okolicznościowe, wychowawcze itp.);
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach na żądanie Klienta;
 • sporządzanie świadectw pracy.

2

 

Kontakt

72-600 Świnoujście,
Strzelecka 26

513 025... 144więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok


Godziny otwarcia: zamknięte

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • Nd