EPONA Kancelaria Biegłego Rewidenta Elżbieta Łojek

72-600 Świnoujście, Strzelecka 26

513 025... 144więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

 • Street View
 • Mapa

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Usługi księgowo - finansowe,
 • Usługi doradztwa podatkowego,
 • Usługi w zakresie prowadzenia kadr, płac i rozliczaniem pracodawcy z ZUS,
 • Mikro i makroanalizy,
 • Szkolenia, kursy, studium.


OUTSOURCING KSIĘGOWO -PODATKOWY

Oferta świadczenia usług outsourcingowych w zakresie prowadzenia księgowości, oraz ściśle związanego z nią bieżącego doradztwa podatkowego jest zawsze dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego z naszych Klientów.

Prowadzimy aktywną współpracę z Klientem polegającą na szybkiej informacji o stanie finansowym wynikającym z ksiąg rachunkowych, zagrożeniach płynności finansowej, czy standingu firmy, bieżącym wyniku finansowym i obciążeniach podatkowych związanych z nim. Standardowa obsługa w zakresie outsourcingu księgowego obejmuje bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw podatkowych, oraz ustawy o rachunkowości, sporządzanie zeznań podatkowych, oraz obowiązkowych sprawozdań statystycznych.

Gwarantujemy Klientowi zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, oraz aspektami  księgowo – podatkowymi. Zakres prac jest szczegółowo ustalany z każdym Klientem oraz indywidualnie dopasowany do potrzeb i zakresu przejmowanego działu księgowości.

Usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (księgi syntetyczne, analityczne, dziennik);
 • prowadzenie  książki przychodów i rozchodów ;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT (rejestry VAT) oraz ich kontrola;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego (ewidencja środków trwałych, wyposażenia, plany amortyzacji, tabele amortyzacji);
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych, oraz obowiązkowych raportów statystycznych i innych sprawozdań ściśle związanych z danym rodzajem działalności;
 • pełna analiza i kontrola kosztów i przychodów wyłączanych z ksiąg rachunkowych dla potrzeb podatku dochodowego;
 • podstawowy zakres usług doradztwa podatkowego;
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego;
 • zamknięcie roku obrotowego (sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy, zamknięcie ksiąg i otwarcie ksiąg na nowy rok obrotowy);

Proponujemy Państwu skorzystanie również z naszych dodatkowych usług świadczonych w ramach outsourcingu księgowości i aspektów z nią związanych.

Dodatkowe usługi księgowe na życzenie klienta:

 • usługi księgowe związane z rozpoczęciem działalności (pomoc w rejestracji i założeniu nowego podmiotu gospodarczego);
 • sporządzanie wniosków kredytowych, prognoz finansowych związanych z kredytowymi wymaganiami banków;
 • wyprowadzanie ksiąg rachunkowych;
 • sprawdzenie prawidłowości sporządzonych przez Klienta deklaracji podatkowych, oraz sporządzenie wytycznych  mających na celu ułatwienie Klientowi prawidłowe rozliczanie się z tytułu podatków, oraz prowadzenie prawidłowej ewidencji;
 • przygotowanie dokumentów do kontroli wewnętrznej i zewnętrznej firm;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych związanych z obsługą kredytów bankowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych na życzenie klienta;
 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont;
 • opracowanie planu obiegu dokumentów wewnątrz firmy, umożliwiającego efektywny przepływ informacji i dokumentów finansowych;
 • nadzorowanie lub sporządzanie archiwizacji dokumentów;
 • sporządzanie raportów i analiz dla zarządu;

Bieżące doradztwo księgowe:
Stały nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta, oraz pomoc w rozwiązywaniu merytorycznych problemów księgowych;

 • pomoc dla personelu działu księgowego na życzenie klienta;
 • przeprowadzanie regularnej weryfikacji  i doradztwa związanego z prowadzoną dokumentacją księgową;
 • przeprowadzanie regularnej weryfikacji i doradztwa związanego ze stosowanymi procedurami księgowymi;
 • pomoc w wyborze i wdrożeniu systemu księgowego adekwatnego do potrzeb Klienta.
 • doraźna pomoc dla personelu działu księgowości;
 • pomoc w sporządzeniu dokumentów statutowych, umów, uchwał związanych zamknięciem roku obrotowego i zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, protokołów;
 • fuzje, połączenia, przejęcia;
 • sprawozdania skonsolidowane;

 Doradztwo finansowo-księgowe:

 • opracowanie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont (przygotowanie rozwiązań rachunkowo – księgowych i opis przyjętych zasad rachunkowości, ewidencji i rozliczania transakcji) indywidualnie dostosowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;
 • opracowanie planu obiegu dokumentów wewnątrz firmy, umożliwiającego efektywny przepływ informacji i dokumentów finansowych;
 • modernizacje wybranych procedur i  regulaminów mających na celu  zagwarantowanie prawidłowego  i sprawnego przebiegu procesów rejestracji operacji gospodarczych –  przykładowo: modernizacja regulaminu sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych;

Usługi w zakresie świadczonych usług doradczych związanych z obowiązującym systemem podatkowym. Oferujemy Państwu kompleksowy zakres usług dotyczących doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych  i podatków pośrednich (VAT i akcyza). Nasza znajomość obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, oraz przepisów unijnych gwarantuje Państwu kompleksowe i profesjonalne doradztwo podatkowe.

Usługi doradztwa w zakresie standardowym, związanym z bieżącą obsługą podmiotów, które zleciły usługę outsourcingu księgowo- finansowego obejmują:

W zakresie podatków pośrednich:

 • ocenę skutków przeprowadzonych transakcji przez Klienta w świetle podatku VAT, akcyzy;
 • bieżące doradztwo i ocenę przeprowadzanych transakcji gospodarczych w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu przeprowadzanych transakcji mające na celu minimalizację ryzyka zakwestionowania rozliczeń podatkowych (VAT, akcyza) przez aparat skarbowy;
 • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy ;
 • ocenę zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi;
 • pomoc w ubieganiu się o zwrot zapłaconej akcyzy;

W zakresie podatków dochodowych:

 • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych;
 • weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez naszych klientów

Usługi doradztwa podatkowego na odrębne zlecenie klienta:

 • Usługi doradztwa w zakresie podatków pośrednich obejmują:
 • ocenę skutków przeprowadzonych transakcji przez Klienta w świetle podatku VAT, akcyzy;
 • bieżące doradztwo i ocenę przeprowadzanych transakcji gospodarczych w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu przeprowadzanych transakcji mające na celu minimalizację ryzyka zakwestionowania rozliczeń podatkowych (VAT, akcyza) przez aparat skarbowy;
 • pomoc przy rozliczaniu podatku VAT, akcyzy ;
 • ocenę zależności pomiędzy podatkiem VAT a innymi obciążeniami podatkowymi
 • pomoc w wypełnianiu wniosków i uzyskaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec, jako niezarejestrowany handlowiec, prowadzenie składu podatkowego;
 • pomoc w ubieganiu się o zwrot zapłaconej akcyzy;
 • zapytania o interpretację przepisów podatkowych w trybie artykułów ordynacji podatkowej;

 Usługi doradztwa w zakresie podatków dochodowych obejmują:

 • doradztwo w zakresie kwalifikacji podatkowej przychodów i kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem różnic występujących pomiędzy ujęciem podatkowym i księgowym;
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych;
 • analiza umów pod kątem optymalizacji podatkowej;
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego wariantu użytkowania środków trwałych , oraz analizę rozwiązań przyjętych w zakresie amortyzacji mającą na celu optymalizację obciążeń podatkowych klienta;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych;
 • weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych dokonywanych przez naszych klientów;

 

KADRY I PŁACE
Proponujemy Państwu usługę w zakresie naliczania płac oraz prowadzeniem kadr. W związku z tak częstymi  zmianami przepisów Prawa Pracy, przepisów dotyczących rozliczania z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dajemy Państwu możliwość uwolnienia się od rozbudowywania działu kadr i płac, prawidłowego z aktualnymi przepisami naliczania wynagrodzeń, oraz związanych z nimi obciążeń podatkowych czy składkowych.

Zakres usług outsourcingu płac czy też kadr jest ściśle dostosowany do potrzeb i wymagań Klienta.
Zapewnieniamy również pełną  poufność informacji o wynagrodzeniach, oraz polityce pracowniczej prowadzonej przez przedsiębiorstwo.

Usługi związane z outsourcingiem płac i kadr obejmują dwa działy:

I  Prowadzenie płac:

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników stałych i zleceniobiorców;
 • prowadzenie kart wynagrodzeń - zgodnie z przepisami powszechnymi oraz zakładowymi regulaminami wynagradzania;
 • sporządzanie wydruków informacyjnych dla pracowników (pasków);
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji PIT;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz ich elektroniczne przesyłanie;
 • comiesięczne sporządzanie i przekazywanie dla pracowników Klienta informacji o odprowadzonych składkach za pracownika;
 • sporządzanie rocznych informacji dla pracowników, wymaganych przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT);
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych, PFRON, dotyczących zatrudnienia;

II  Prowadzenie kadr:

 • utworzenie bazy danych pracowników i kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe);
 • sporządzanie deklaracji ZUS związanej z zarejestrowaniem, wyrejestrowaniem, czy zmianą danych osób pracujących;
 • rozliczanie urlopów, i innych przerw w wykonywaniu pracy (zwolnienia lekarskie, urlopy okolicznościowe, wychowawcze itp.);
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach na żądanie Klienta;
 • sporządzanie świadectw pracy.

2

 

Kontakt

72-600 Świnoujście,
Strzelecka 26

513 025... 144więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych jest NNV AG i Ogłoszeniodawca.
Twoje uprawnienia.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok

www: www.kancelaria-epona.com


Godziny otwarcia: otwarte teraz do 18:00

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Czw
 • Pt
 • So
 • Nd